Περιγραφή

Οι μεγάλες αποτριβές των μπροστινών δοντιών αντιμετωπίστηκαν με χτίσιμο με ρητίνη για να αποκατασταθεί όχι μόνο η αισθητική αλλά και η λειτουργικότητα των δοντιών

Share This Story, Choose Your Platform!