Περιγραφή

Ο αποχρωματισμός του πάνω πλάγιου τομέα λόγω ενδοδοντικής θεραπείας αντιμετωπίστηκε με εσωτερική λεύκανση.

Share This Story, Choose Your Platform!