Περιγραφή

Πέντε εμφυτεύματα τοποθετήθηκαν στην κάτω γνάθο όπου και στηρίχθηκαν τα καινούρια δόντια. Στην άνω γνάθο κατασκευάστηκε ολική οδοντοστοιχεία.

Share This Story, Choose Your Platform!