Περιγραφή

Τέσσερις στεφάνες Ζιρκονίου τοποθετήθηκαν στα πρόσθια άνω δόντια προς βελτίωση της αισθητικής και λειτουργικότητας.

Share This Story, Choose Your Platform!