Περιγραφή

Εδώ διορθώθηκε το σχήμα και οι κλίσεις των άνω τεσσάρων δοντιών με τη χρήση όψεων πορσελάνης.

Share This Story, Choose Your Platform!