Περιγραφή

Με χρήση του συστήματος Inman Aligner διορθώθηκαν οι θέσεις των άνω μπροστινών δοντιών.

Share This Story, Choose Your Platform!