Περιγραφή

Όπως φαίνεται από τις εικόνες οι υπερεκφύσεις των δοντιών και οι κακότεχνες προσθετικές εργασίες είχαν ως αποτέλεσμα ένα μη αισθητικό χαμόγελο. Οι λύσεις σε αυτό το πρόβλημα ήταν αρκετές αλλά μαζί με τον ενδιαφερόμενο αποφασίστηκε η ολική κάλυψη των δοντιών με στεφάνες ολοπορσελάνης Emax και τοποθέτηση μιας όψης πορσελάνης.

Share This Story, Choose Your Platform!