Η εξαγωγή ενός δοντιού συμβαίνει στην περίπτωση που οποιαδήποτε άλλη θεραπεία που αποσκοπεί στην παραμονή του δοντιού δεν είναι προβλέψιμη ή είναι αδύνατη. Σε αυτήν την περίπτωση το δόντι αφαιρείται και ιδανικά προσφέρονται διάφορες εναλλακτικές λύσεις αντικατάστασής του.

Στην περίπτωση που η απλή εξαγωγή ενός δοντιού είναι αδύνατη λόγω μεγάλης βλάβης του, τότε αφαιρείται χειρουργικά.

Χειρουργική εξαγωγή επίσης ενδείκνυται σε περιπτώσεις εγκλείστων ή ημιεγκλείστων φρονιμιτών όταν αυτοί προκαλούν προβλήματα ή προληπτικά για να μην προκαλέσουν προβλήματα στο μέλλον. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι όλοι οι φρονιμίτες αφαιρούνται χειρουργικά.