Περιγραφή

Τοποθέτηση εμφυτεύματος στη θέση του δεύτερου προγόμφιου.

Share This Story, Choose Your Platform!