Περιγραφή

Το κενό που υπήρχε στο στόμα του ασθενή αποκαταστάθηκε με τη χρήση γέφυρας επί εμφυτευμάτων.

Share This Story, Choose Your Platform!