Περιγραφή

Η έλλειψη δύο οπισθίων δοντιών δεν επιτρέπει την επαρκή λειτουργία της μάσησης στη συγκεκριμένη πλευρά, οπότε αποφασίστηκε η τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

Share This Story, Choose Your Platform!