Περιγραφή

Ο προγόμφιος στο παρακάτω περιστατικό είχε εξαχθεί και αποφασίστηκε η τοποθέτηση εμφυτεύματος προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία και αισθητική του οδοντικού φραγμού.

Share This Story, Choose Your Platform!