Περιγραφή

Το αποχρωματισμένο μπροστινό δόντι ήταν νεκρό και δεν μπορούσε να σωθεί. Αντικαταστάθηκε με εμφύτευμα.

Share This Story, Choose Your Platform!