Περιγραφή

Τοποθέτηση εμφυτεύματος στην περιοχή του πρώτου κάτω γομφίου.

Share This Story, Choose Your Platform!