Περιγραφή

Όλα τα εναπομείναντα δόντια χρειάστηκαν να εξαχθούν και έπειτα από τοποθέτηση τεσσάρων εμφυτευμάτων στην άνω και έξι εμφυτευμάτων στην κάτω γνάθο το στόμα αποκαταστάθηκε λειτουργικά και αισθητικά.

Share This Story, Choose Your Platform!