Περιγραφή

Τα κάτω εναπομείναντα τερηδονισμένα και σπασμένα δόντια χρειάστηκαν να εξαχθούν και να τοποθετηθεί προσθετική αποκατάσταση που στηρίζονταν σε έξι εμφυτεύματα.

Share This Story, Choose Your Platform!