Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αποκατάσταση ενός δοντιού με ένα απλό σφράγισμα καθίσταται μη προβλεψιμη, είτε λόγω μεγάλης καταστροφής του, είτε λόγω άλλων παραγόντων. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει η εναλλακτική λύση χρησιμοποίησης ένθετου ή επένθετου σφραγίσματος. Το σφράγισμα αυτό κατασκευάζεται από το οδοντικό εργαστήριο, αφού το δόντι πρώτα προπαρασκευαστεί (τροχιστεί) από τον οδοντίατρο.

Υπάρχουν τρία κύρια είδη ένθετων/ επένθετων εμφράξεων: Τα μεταλλικά (τα οποία μπορεί να είναι είτε από πολύτιμο μέταλλο, είτε από βασικό κράμμα μετάλλων), τα ρητινώδη και τα κεραμικά. Τα δύο τελευταία έχουν το χρώμα του δοντιού.

Η επιλογή του είδους ένθετου/ επένθετου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (αισθητικούς, λειτουργικούς) και θα πρέπει να αξιολογηθεί μεμονωμένα η κάθε περίπτωση.