Περιγραφή

Η αισθητική αποκατάσταση των άνω δοντιών επιτεύχθηκε με χρήση αόρατων ορθοδοντικών ναρθήκων.

Share This Story, Choose Your Platform!