Περιγραφή

Παλιές φθαρμένες μεταλλοακρυλικές στεφάνες και μερικές οδοντοστοιχίες με άγκιστρα αντικαταστάθηκαν με μεταλλοκεραμικές στεφάνες και με οδοντοστοιχίες με συνδέσμους ακριβείας.

Share This Story, Choose Your Platform!