Το ιατρείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλο το σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό:

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:
– Τον κορυφαίο και σημείο αναφοράς Ψηφιακό Ενδοστοματικό Σαρωτή (Digital Intraoral Scanner) PRIMESCAN της SIRONA για σάρωση και καταγραφή του στόματος χωρίς τη χρήση των συμβατικών αποτυπωμάτων.
– Οδοντιατρικές λούπες EYEZOOM της ORASCOPTIC και φως ENDEAVOUR με μεγέθυνση μέχρι και 5Χ που χρησιμοποιούνται σε κάθε περιστατικό για τη βέλτιστη απόδοση ακόμη και των μικρότερων λεπτομερειών.
– Σύστημα αεροαποτριβής AQUACARE TWIN της VELOPEX το οποίο έχει πάρα πολλές εφαρμογές στην καθημερινή οδοντιατρική με σκοπό την βελτιστοποίηση της συγκολλητικής ικανότητας των οδοντικών αποκαταστάσεων, αποφυγή του τροχού σε εμφράξεις κλπ.
– Επαγγελματική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή CANON SLR για καταγραφή περιστατικών και ως βοήθεια καταγραφής χρώματος στις αποκαταστάσεις.
– Πιεζοτόμος CUBE της SATELEC για ατραυματικές ενδοστοματικές χειρουργικές επεμβάσεις.
– Ψηφιακή ακτινογραφία XIOS της SIRONA για ακρίβεια στην απεικόνιση με ελάχιστη ακτινοβολία.
– Χειρουργικό μοτέρ εμφυτευμάτων της WH για χειρουργικές επεμβάσεις και τοποθέτηση εμφυτευμάτων.
– Ενδοδοντικό μοτέρ X- Smart της DENTSPLY για τις ενδοδοντικές θεραπείες χρησιμοποιώντας μηχανοκίνητα συστήματα.
– Εντοπιστής ακρορριζίου της MORITA για ακριβή εντοπισμό του ακρορριζίου στις ενδοδοντικές θεραπείες.
– Σύστημα κάθετης συμπύκνωσης θερμοπλαστικοποιημένης γουταπέρκας της EIGHTEETH για την πιο αποδεδειγμένα ολοκληρωμένη έμφραξη των ριζικών σωλήνων.
– Σύστημα σοδοβολής AIRFLOW της EMS για την απομάκρυνση των χρωστικών από τα δόντια.
– Φούρνος ρητινών για ρευστοποίηση της ρητίνης.
– Ενδοστοματική κάμερα για ενδοστοματική προβολή των δοντιών.
– Οδοντιατρική έδρα C8 της κορυφαίας εταιρίας SIRONA.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ:
– 2 κλιβάνους τελευταίας τεχνολογίας ESCHMANN και DXP DOMINA για πλήρη αποστείρωση των εργαλείων μας.
– Συσκευή σακουλοποίησης εργαλείων της FARO πριν μπουν στον κλίβανο για να ανοίγονται στο φάκελό τους μπροστά στον ασθενή.
– Λουτρό υπερήχων για ενδελεχή καθαρισμό των εργαλείων.

Το πρωτόκολλο καθαρισμού και αποστείρωσης των εργαλείων μας στην αίθουσα αποστείρωσής μας έχει ως εξής:
– Τοποθέτηση των εργαλείων αμέσως μετά τη χρήση τους σε δοχείο που περιέχει ειδικό απορρυπαντικό για πρώτη απολύμανση.
– Πλύσιμό τους με ειδικές βούρτσες για απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων.
– Τοποθέτησή τους σε λουτρό υπερήχων με ειδικό ενζυματικό απορρυπαντικό για απομάκρυνση και των τελευταίων υπολειμμάτων.
– Στέγνωμά τους.
– Σακουλοποίησή τους.
– Κλιβανισμό τους σε κλίβανο CLASS B με αρνητική πίεση και αυτόματο στέγνωμα τους.