Είναι αρκετές οι περιπτώσεις που ολόκληρο ή το μεγαλύτερο μέρος του στόματος χρειάζεται αποκατάσταση προκειμένου να διορθωθούν λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα ή ακόμη και να θεραπευτεί πόνος του ασθενή στο κεφάλι ή στους μύες του προσώπου λόγω μη σωστής σύγκλεισης των δοντιών. Αυτή η προβληματική σύγκλειση μπορεί είτε να προϋπήρχε, απλά τώρα να παρουσιάζεται συμπτωματολογία ή μπορεί να προέκυψε με το πέρασμα του χρόνου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται αρχικά να γίνει σωστή διάγνωση από τον οδοντίατρο με λεπτομερή εξέταση του στόματος του ασθενή και με τη βοήθεια του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου να τοποθετηθούν στα δόντια του ασθενή οι κατάλληλες αποκαταστάσεις ούτως ώστε η σύγκλειση να αναπροσαρμοστεί σε μια πιο ευνοϊκή θέση και να αντιμετωπιστούν έτσι όλα τα προβλήματα που υπήρχαν αρχικά.