Περιγραφή

Tο σχήμα και τα κενά που υπήρχαν μεταξύ των προσθίων δοντιών διορθώθηκαν με τη χρήση αισθητικών εμφράξεων ρητίνης.

Share This Story, Choose Your Platform!