Περιγραφή

Το χρώμα και το σχήμα των μπροστινών οχτώ δοντιών διορθώθηκαν με την κατασκευή όψεων πορσελάνης Emax.

Share This Story, Choose Your Platform!