Περιγραφή

Στο συγκεκριμένο περιστατικό χρησιμοποιήθηκε το Inman Aligner για να διορθώσει τις κλίσεις των άνω και κάτω πρόσθιων τομέων, έπειτα έγινε λεύκανση και τελικά τα άνω τέσσερα πρόσθια δόντια αποκαταστάθηκαν με στεφάνες ολοκεραμικές Emax.

Share This Story, Choose Your Platform!