Περιγραφή

Έπειτα από λεύκανση τοποθετήθηκαν οχτώ όψεις πορσελάνης στα άνω δόντια προς βελτίωση της αισθητικής του χαμόγελου.

Share This Story, Choose Your Platform!