Περιγραφή

Η σημαντική φθορά του μεγαλύτερου μέρους του οδοντικού φραγμού αποκαταστάθηκε με συνδυασμό ακίνητης και κινητής προσθετικής σε μια νέα κατακόρυφη διάσταση που να εξυπηρετεί τις λειτουργικές και αισθητικές απαιτήσεις του ενδιαφερόμενου.

Share This Story, Choose Your Platform!