Περιγραφή

Τα πρόσθια δόντια αποκαταστάθηκαν αισθητικά με χτίσιμο με ρητίνη (bonding) και ο νεογιλός κυνόδοντας αντικαταστάθηκε με εμφύτευμα.

Share This Story, Choose Your Platform!