Περιγραφή

Εδώ όλα τα εναπομείναντα δόντια χρειάστηκαν να εξαχθούν λόγω εκτεταμένων βλαβών και τοποθετήθηκαν έξι εμφυτεύματα με χρήση οστικών μοσχευμάτων, τα οποία στήριξαν τα καινούρια δόντια μεταλλοπορσελάνης.

Share This Story, Choose Your Platform!