Περιγραφή

Το κενό στα μπροστά δόντια αποκαταστάθηκε με τοποθέτηση δύο εμφυτευμάτων και γέφυρας επί αυτών.

Share This Story, Choose Your Platform!