Περιγραφή

Το ελλείπων δόντι αντικαταστάθηκε με εμφύτευμα.

Share This Story, Choose Your Platform!