Περιγραφή

Τα τέσσερα μπροστινά δόντια χρειάστηκαν να εξαχθούν λόγω χρόνιας νέκρωσης και καταγμάτων και αντικαταστάθηκαν με εμφυτεύματα.

Share This Story, Choose Your Platform!