Περιγραφή

Όλα τα εναπομείναντα άνω δόντια χρειάστηκαν να εξαχθούν λόγω βαρειάς περιοδοντίτιδας. Με χρήση υπολογιστικά κατευθυνόμενης τοποθέτησης εμφυτευμάτων τοποθετήθηκαν πέντε εμφυτεύματα και πάνω σε αυτά στηρίχθηκαν μονίμως τα καινούρια δόντια.

Share This Story, Choose Your Platform!